For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
/RO

HOUWEL

Piața locuințelor și transformările statului social: Practici de locuire, relații intra-familiale și calitatea vieții

English >  < Deutsch >  < Română >  < Français >  < 日本語 >  < Italiano > 

 

 

Despre proiect

 

Proiectul HOUWEL a fost lansat în februarie 2012, în cadrul Centrului pentru Studii Urbane al Universității din Amsterdam. Proiectul este finanțat printr-un grant acordat de Consiliul European pentru Cercetare (European Research Council) profesorului Richard Ronald. HOUWEL (HOUsing markets and WELfare state transformations) își propune să analizeze felul în care evoluțiile piețelor imobiliare, cu schimbările pe care le aduc practicilor de locuire (urbană), își pun amprenta asupra statului social. Punctul de pornire al acestui proiect este o realizare că piața locuințelor prin posibilitățile pe care le oferă de a acumula proprietăți (avere imobiliară) poate reprezenta o alternativă pentru programele statului social (în special programele de pensii, și ajutor social). Deși cu siguranță acumularea de avere sub forma uneia sau mai multor case reprezintă implicit un mod de asigurare a calității vieții pe care statele sociale îl iau în considerare, în ultimii douăzeci de ani această avere a căpătat o importanță sporită pe măsură ce numărul proprietarilor de case a crescut în vreme ce programele statului social au intrat într-o perioadă de restructurare. Studiul își propune să contribuie la înțelegerea felului în care practicile de locuire contribuie la definirea unor noi direcții pentru sistemele sociale, și la apariția unor noi tipuri de state sociale. În acest scop proiectul va analiza comparativ sistemele sociale, piața locuințelor și practicile de locuire ale oamenilor în șase țări: Anglia, Germania, Italia, Japonia, Olanda și România. Aceste țări reprezintă mai mult sau mai puțin tipuri ideale de state sociale și sisteme de locuire în Europa și în lume. Următoarele întrebări vor ghida analiza comparativă: 

 

  • Cum și în ce măsură diverse state sociale și-au axat politicile de locuire pe promovarea proprietății de locuințe?
  • În ce fel au contribuit aceste politici la restructurarea sistemului social?
  • Cum au fost reorientate familiile către achiziționarea de locuințe și acumularea de avere imobiliară ca mijloc de asigurare a calității vieții și siguranței economice? A fost această reorientare benefică sau dimpotrivă?
  • Cum a restructurat criza financiară de după 2008 inegalitățile sociale în materie de acces, excluziune și expunere la piața locuințelor? 

 

HOUWEL își propune să integreze teorii asupra regimelor sociale și teoriile asupra sistemelor și politicilor de locuire, și a piețelor imobiliare. Studiul are implicații fundamentale pentru înțelegerea evoluției statelor sociale înainte și după criza financiară. Este probabil ca în condițiile actualei presiuni asupra bugetelor naționale și a schimbărilor demografice în ceea ce privește rapoartele de dependență între generații, rezidualizarea protecției sociale să continue. Și mai mult, aceste transformări pot accentua rolul pe care familia îl ocupă în asigurarea calității vieții, și aici proprietatea imobiliară și investițiile în locuințe capătă o importanță deosebită. Astfel, deși ultima jumătate a secolului trecut a fost martora unei scăderi a importanței familiei ca actor în protecția socială în favoarea programelor sociale colective, această tendință pare a fi inversată în primele decade ale secolului XXI. Odată cu această reorientare către familie ca sursă de protecție socială se produc schimbări și în viața de familie în sine manifestate într-o creștere în numărul de familii multi-generaționale, a familiilor reconstituite, a tinerilor care locuiesc o perioadă mai lungă (sau pentru totdeauna) în casa părintească, dar și în creșterea numărului de familii monoparentale, și a persoanelor singure.